Politica de privacitat - Titulo

 
Advertència de Privacitat: Les dades de caràcter personal que es facilitin per correu electrònic, seran enregistrades en un fitxer de NOMBRE DEL CLIENTE, amb la finalitat de gestionar la seva sol·licitud. Per tot això, poden exercir els seus drets d’ accés, rectificació, cancel·lació i oposició, enviant un escrit a l’ adreça següent: dorca@finquesdorca.com